Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Delårsrapport 1 april – 30 juni 2006 (3 mån)

12:45 / 14 August 2006 Lagercrantz Press release

  • Nettoomsättningen under första kvartalet (3 mån) ökade till 431 MSEK (387), motsvarande 11 %.
  • Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 21 MSEK (15).
  • Resultatet efter skatt ökade till 14 MSEK (10).
  • Resultatet per aktie ökade till 0,59 SEK (0,42).
  • Ny koncernstruktur fr o m 1 april 2006.
  • Nordic Alarm AB ingår fr o m april 2006 och Elpress-koncernen fr o m juni 2006.För ytterligare information, kontakta;Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70Niklas Enmark, CFO, telefon +46 (8) 700 66 70

Show as PDF