Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Konstituerande styrelsesammanträde i Lagercrantz Group AB den 23 augusti 2006

19:40 / 23 August 2006 Lagercrantz Press release

Ordförande, Vice ordförande och VD

Enligt årsstämmans beslut omvaldes till styrelsens ordförande Anders Börjesson.

Vid konstituerande styrelsemöte omvaldes till vice ordförande Tom Hedelius. Jörgen Wigh utsågs till verkställande direktör.

Stockholm den 23 augusti 2006

Lagercrantz Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70 Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage och elektriska förbindningssystem. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Hongkong. Koncernen omsatte drygt 1 600 MSEK under 2005/06 och har omkring 750 anställda. Lagercrantz är noterat på O-listan på Stockholmsbörsen. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF