Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Groups styrelse beslutar om återköp av egna aktier

19:43 / 23 August 2006 Lagercrantz Press release

Styrelsen i Lagercrantz Group AB har idag fattat beslut om att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman den 23 augusti 2006 att för tiden till nästa årsstämma kunna återköpa aktier i bolaget.

Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att täcka bolagets åtagande enligt beslutat incitamentsprogram.

Förvärv kommer att ske på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Enligt styrelsens beslut skall högst så många aktier förvärvas under perioden fram till nästa årsstämma att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Lagercrantz Group AB innehar 736 423 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 24 414 232 st.

Stockholm den 23 augusti 2006

Lagercrantz Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70 Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage och elektriska förbindningssystem. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Hongkong. Koncernen omsatte drygt 1 600 MSEK under 2005/06 och har omkring 750 anställda. Lagercrantz är noterat på O-listan på Stockholmsbörsen. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF