Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Incitamentsprogram i Lagercrantz Group fulltecknades

15:48 / 12 October 2007 Lagercrantz Press release

Det av årsstämman 2007 beslutade incitamentsprogrammet för chefer och ledande befattningshavare i koncernen om maximalt 260 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B fulltecknades. Totalt kommer programmet med tilldelning under 2007 att omfatta 27 medarbetare i koncernen.

Den under mätperioden 3 september– 14 september 2007 genomsnittliga aktiekursen uppgick till 35,48 SEK. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår sålunda till 44,40 SEK (vilket motsvarar 125 % av den genomsnittliga aktiekursen). Lösenkursen är avrundad till närmaste helt tiotal öre i överensstämmelse med optionsvillkoren. Lösentidpunkten är mellan 21 september – 21 december 2010.

Stockholm den 12 oktober 2007

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70. Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage och elektriska förbindningssystem. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsatte knappt SEK 2 Mrd under 2006/07 och har omkring 750 anställda. Lagercrantz är noterat på Nordiska Listans segment Small Cap, sektorn Informationsteknik. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF