Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Delårsrapport 1 april–30 september 2007 (6 mån)

12:27 / 9 November 2007 Lagercrantz Press release

• Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 18 % till 1 048 MSEK (887). Omsättningen under andra kvartalet var 515 MSEK (456), motsvarande en ökning med 13 %. • Rörelseresultatet för första halvåret 2007/08 ökade med 36 % till 57 MSEK (42). Under andra kvartalet var resultatet 29 MSEK (21), en ökning med 38 %. • Resultatet efter finansiella poster ökade till 52 MSEK (39) för första halvåret och 27 MSEK (20) under kvartal två. • Resultatet efter skatt ökade till 38 MSEK (29) för första halvåret. • Resultatet per aktie ökade till 1,61 SEK (1,22) för första halvåret. Rullande 12 månader uppgår resultat per aktie till 3,13 SEK. • Avkastningen på eget kapital uppgick till 18 % (13 %) och soliditeten till 40 %.

Informationen i denna rapport är sådan som Lagercrantz Group ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Lagercrantz Group presenterar delårsrapporten den 9 nov 2007 kl 15.00

Fredagen den 9 november vid lunchtid släpper Lagercrantz Group sin delårsrapport för första halvåret 2007/08. Lagercrantz Group koncernchef Jörgen Wigh presenterar rapporten kl 15.00 samma dag. För deltagande, ring: +46 8 619 75 30, ange kod: 33 23 47#. Presentationen läggs ut innan kl 15.00 och kan laddas ned på bolagets hemsida: www.lagercrantz.com

Välkommen!

Jörgen Wigh VD, Lagercrantz Group AB


För ytterligare information, kontakta; Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70 Niklas Enmark, CFO, telefon +46 (8) 700 66 70

Show as PDF