Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Delårsrapport 1 april–31 december 2006 (9 mån)

12:33 / 8 February 2007 Lagercrantz Press release

  • Nettoomsättningen under 9 månader ökade med 20 % till 1 417 MSEK (1 177). Nettoomsättningen under det tredje kvartalet ökade med 31 % till 530 MSEK (405).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade med 49 % till 61 MSEK (41). Under det tredje kvartalet ökade resultatet med 69 % till 22 MSEK (13).
  • Vinstmarginalen före skatt ökade till 4,3 % (3,5 %) för niomånadersperioden.
  • Resultatet efter skatt ökade till 44 MSEK (29), varav under tredje kvartalet 15 MSEK (10).
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 13,8 % för den senaste 12-månadersperioden (10,2 %).
  • Resultatet per aktie ökade till 1,86 SEK (1,21) för årets första nio månader.Lagercrantz Group presenterar delårsrapport för kvartal 3 torsdag den 8 feb 2007Presentationen kommer att hållas klockan 15.00 torsdagen den 8 februari 2007 på telefonnummer +46 8 619 75 30, ange kod 867100#. Presentationen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning i samband med att rapporten publiceras kring lunchtid. Presentationen hålls på svenska.För ytterligare information, kontakta;Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70Niklas Enmark, CFO, telefon +46 (8) 700 66 70

Show as PDF