Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group förvärvar Direktronik AB.

14:45 / 26 March 2007 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group AB har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Direktronik AB.

Direktronik är en värdeadderande importör och återförsäljare av hårdvara för data- och nätverkskommunikation. Bolagets affärsidé är att erbjuda ett nischat sortiment kombinerat med hög teknisk kompetens och god service. Direktronik har också nått framgångar med egenutvecklade produkter inom bredbandsaccess. Bolaget vänder sig mot en kundgrupp primärt bestående av svenska företag till vilka man årligen distribuerar sin sortimentskatalog. Direktronik AB omsatte för räkenskapsåret 2005/06 (sep – aug) cirka 46 MSEK med en vinstmarginal före skatt om cirka 9 %. Direktronik är idag ett familjeägt bolag där de nuvarande ägarna kommer att kvarstå i bolaget efter förvärvet.

Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group kommentarer förvärvet: ”Direktronik AB är ett lönsamt och intressant tillskott till Lagercrantz Group. Vi ser att bolaget har goda möjligheter att fortsätta expandera, såväl i Sverige som i de nordiska grannländerna. Bolaget har ett tydligt nischfokus i sitt sortiment och en mycket stark position bland sina kunder, uppbyggt på långvarigt kundfokus och god service.”

Mats Backlund, VD och delägare i Direktronik: ”Vi är stolta och glada över att Lagercrantz har uppmärksammat vår framgång de senaste åren. Jag är övertygad om att vi bättre kan utnyttja vår potential genom medlemskapet i Lagercrantz-familjen. Med tillskott av Lagercrantz långa erfarenhet och affärskunskap från nordisk industri kommer Direktronik AB att bättre kunna växa både på hemmaplan men också i övriga Norden.”

Förvärvet förväntas ge ett positivt tillskott till vinst per aktie under räkenskapsåret 2007/08. Tillträde beräknas ske från och med april 2007. Direktronik kommer att ingå i division Communications.

Stockholm den 26 mars 2007

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70. Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70. Se också www.lagercrantz.com samt www.direktronik.se

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage och elektriska förbindningssystem. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Hongkong. Koncernen omsatte drygt 1 600 MSEK under 2005/06 och har omkring 750 anställda. Lagercrantz är noterat på Nordiska Listans segment Small Cap, sektorn Informationsteknik. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF