Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Förändringar i koncernledningen hos Lagercrantz Group

13:04 / 13 April 2007 Lagercrantz Press release

Magnus Söderlind har per den 1 april anställts i koncernledningen som VP Business Development. Magnus är civilingenjör och civilekonom och har tidigare arbetat bl a som vVD på Protect Data, VD för Silicon Graphics och Siemens Business Services, samt som konsult på McKinsey & Co. Magnus har senast arbetat i flera bolag i roller som interim VD, företagsrådgivare, styrelsemedlem och styrelseordförande.

Per Ikov kommer att lämna koncernledningen och posten som vVD i Lagercrantz Group AB till sommaren 2007. Per lämnar på egen begäran då han önskar arbeta närmare sin hemvist i Danmark.

Stockholm den 13 april 2007

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group, tel + 46 8 700 66 70. Se också www.lagercrantz.com

_______________________________________________________________________ LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage och elektriska förbindningssystem. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Hongkong. Koncernen omsätter knappt SEK 2 Mrd och har omkring 750 anställda. Lagercrantz är noterat på Nordiska Listans segment Small Cap, sektorn Informationsteknik. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF