Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Bokslutskommuniké 1 april 2006–31 mars 2007 (12 mån)

12:59 / 9 May 2007 Lagercrantz Press release

• Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2006/07 ökade med 23 % till 1 974 MSEK (1 608). Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet ökade med 29 % till 557 MSEK (431). • Rörelseresultatet 2006/07 ökade med 74 % till 99 MSEK (57). Under det fjärde kvartalet ökade resultatet med 120 % till 33 MSEK (15). • Rörelsemarginalen ökade till 5,0 % (3,5 %) under 2006/07 och 5,9 % (3,5 %) under kvartal fyra. • Resultatet efter skatt ökade till 65 MSEK (39), varav under fjärde kvartalet 21 MSEK (10). • Avkastningen på eget kapital uppgick till 16 % för 2006/07 (10 %). • Resultatet per aktie för 2006/07 ökade till 2,75 SEK (1,63). • Utdelningen föreslås höjs till 1,25 SEK (1,00). • Fyra förvärv genomförda under 2006/07. Ytterligare ett bolag, Direktronik AB, förvärvat med tillträde fr o m april 2007.

Lagercrantz Group presenterar delårsrapport för kvartal 4 torsdag den 10 maj 2007 kl 8.00

Torsdagen den 10:e maj kl 08.00 är ni välkomna till Lagercrantz Groups press- och analytikerfrukost, som äger rum hos Hallvarsson & Halvarsson, Birger Jarlsgatan 6B, Stockholm.

VD Jörgen Wigh och CFO Niklas Enmark kommer att kommentera bokslutskommunikén för verksamhetsåret 2006/2007 (april-mars). I samband med presentationen bjuder Lagercrantz på frukost.

Vänligen bekräfta ditt deltagande snarast genom telefon till Maria Bang, Hallvarsson & Halvarsson, tel: 08-407 22 68.

Välkommen!

Jörgen Wigh VD, Lagercrantz Group AB


För ytterligare information, kontakta; Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70 Niklas Enmark, CFO, telefon +46 (8) 700 66 70

Show as PDF