Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Förslag till incitamentsprogram i Lagercrantz Group

08:29 / 19 June 2007 Lagercrantz Press release

Styrelsen i Lagercrantz Group har beslutat att föreslå att årsstämman 2007 fattar beslut om att erbjuda chefer och ledande befattningshavare i koncernen att förvärva köpoptioner på återköpta aktier i bolaget.

Förslaget bygger på det av årsstämman 2006 beslutade treåriga återkommande programmet där cirka 1/3 av köpoptionerna skall ställas ut vid årsstämman 2006, cirka 1/3 vid årsstämman 2007 och cirka 1/3 vid årsstämman 2008 motsvarande cirka en (1) procent av antalet utestående aktier per år, beräknat vid utställningstillfället. Till årsstämman 2007 (tilldelning 2007) föreslår styrelsen att 260 000 optioner på återköpta aktier av serie B erbjuds maximalt 35 medarbetare i koncernen. Tilldelning 2006 uppgick till 255 000 köpoptioner.

I syfte att uppmuntra deltagande i programmet kommer Lagercrantz att subventionera erbjudandet. Effekten på vinst per aktie, enligt indikativa värderingar, är marginell vid fullt deltagande.

Löptiden för köpoptionerna skall vara 3,25 år med möjlig lösen efter tre år. Övriga huvudsakliga villkor för programmet kommer att tillkännages i samband med offentliggörandet av kallelsen till årsstämman i mitten av juli.

Stockholm den 19 juni 2007

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Anders Börjesson, styrelsens ordförande, tel +46 8 700 66 70. Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70. Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage och elektriska förbindningssystem. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter knappt SEK 2 Mrd och har omkring 750 anställda. Lagercrantz är noterat på Nordiska Listans segment Small Cap, sektorn Informationsteknik. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF