Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Delårsrapport 1 april–30 juni 2007 (3 mån)

12:36 / 14 August 2007 Lagercrantz Press release

• Nettoomsättningen för perioden ökade med 24% till 533 MSEK (431). • Rörelseresultatet för första kvartalet 2007/08 ökade med 33% till 28 MSEK (21), vari ingår vinster från poster av engångskaraktär om 2 MSEK (5). • Resultatet efter finansiella poster ökade till 25 MSEK (19). • Resultatet efter skatt ökade till 18 MSEK (14). • Resultatet per aktie ökade till 0,76 SEK (0,59). För senaste 12-månadersperioden uppgick resultat per aktie till 2,91 SEK. • Direktronik AB ingår fr o m april 2007.

Lagercrantz Group presenterar delårsrapport för kvartal 1 tisdag den 14 aug 2007 kl 14.00

Tisdagen den 14 augusti vid lunchtid släpper Lagercrantz Group sin delårsrapport för första kvartalet 2007/08. Lagercrantz Group koncernchef Jörgen Wigh presenterar rapporten kl 14.00 samma dag. För deltagande, ring: +46 8 619 75 30, ange kod: 33 23 47#. Presentationen läggs ut innan kl 14.00 och kan laddas ned på bolagets hemsida: www.lagercrantz.com

Välkommen!

Jörgen Wigh VD, Lagercrantz Group AB


För ytterligare information, kontakta; Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70 Niklas Enmark, CFO, telefon +46 (8) 700 66 70

Show as PDF