Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Flaggningsmeddelande.

Lagercrantz har per den 2008-11-13 återköpt 500.000 B-aktier och äger efter förvärvet 1.195.500 B-aktier motsvarande 5,2% av kapitalet och 3.6% av rö...

16:20 / 14 Nov Lagercrantz Press release

Incitamentsprogram fulltecknades

Det av årsstämman 2008 beslutade incitamentsprogrammet för chefer och ledande befattningshavare i koncernen om maximalt 180 500 köpoptioner på återköp...

11:45 / 14 Oct Lagercrantz Press release

Ändring av antalet röster och aktier

Härmed meddelas att antalet röster och aktier i Lagercrantz Group ändrats under september månad. Anledningen till ändringen är den indragning utan åte...

08:30 / 30 Sep Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group Q1 2008/09

Perioden 1 april – 30 juni 2008- Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 532 MSEK (533).- Resultatet efter finansiella poster ökade med 35 % rens...

12:49 / 14 Aug Lagercrantz Press release

Lagercrantz förvärvar CAD Kompagniet A/S

Lagercrantz har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det danska företaget CAD Kompagniet A/S. CAD Kompagniet driver konsultverksamhet in...

16:39 / 31 Mar Lagercrantz Press release