Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Delårsrapport perioden 1 april–31 december 2007 (9 månader)

11:51 / 11 February 2008 Lagercrantz Press release

- Nettoomsättningen 1 april–31 december 2007 (9 mån) ökade med 14 % till 1 610 MSEK (1 417). Omsättningen under det tredje kvartalet ökade till 562 MSEK (530). - Rörelseresultatet för nio månader ökade med 38 % till 91 MSEK (66). Under tredje kvartalet ökade resultatet till 34 MSEK (24), en ökning med 42 %. Kvartalet innehåller poster av engångskaraktär om netto 1 MSEK (0). - Rörelsemarginalen för kvartal tre ökade till 6,0 % (4,5 %) och till 5,7 % (4,7 %) för niomånadersperioden.   - Resultatet efter finansiella poster ökade till 84 MSEK (61) för niomånadersperioden och 32 MSEK (22) under kvartal tre. - Resultatet efter skatt ökade till 61 MSEK (44) under niomånadersperioden. - Resultatet per aktie ökade till 2,60 SEK (1,86) för nio månader. Rullande 12 månader uppgick resultatet per aktie till 3,49 SEK. - Avkastningen på eget kapital för den senaste 12 månadersperioden uppgick till 20 % (14 %) och soliditeten till 39 %.

Informationen i denna rapport är sådan som Lagercrantz Group ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Lagercrantz Group presenterar delårsrapporten den 11 feb 2008 kl 15.00

Måndag den 11 februari 2008 vid lunchtid släpper Lagercrantz Group sin delårsrapport för nio månader 2007/08. Lagercrantz Group:s koncernchef Jörgen Wigh presenterar rapporten kl 15.00 samma dag. För deltagande, ring: +46 8 619 75 30, ange kod: 33 23 47#. Presentationen läggs ut innan kl 15.00 och kan laddas ned på bolagets hemsida: www.lagercrantz.com.

Välkommen!

Jörgen Wigh

VD, Lagercrantz Group AB

För ytterligare information, kontakta; Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70 Niklas Enmark, CFO, telefon +46 (8) 700 66 70

Show as PDF