Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz förvärvar CAD Kompagniet A/S

16:39 / 31 March 2008 Lagercrantz Press release

Lagercrantz har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det danska företaget CAD Kompagniet A/S. CAD Kompagniet driver konsultverksamhet inom CAD-området (computer-aided design) och kommer att samverka med den mjukvaruverksamhet inom detta område som Lagercrantz idag bedriver i division Communications. CAD Kompagniet omsatte under 2007 knappt 30 MDKK med god lönsamhet. Bolagets huvudkontor finns i centrala Köpenhamn och verksamheten har sedan 2007 också kontor på Jylland.

Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group kommentarer förvärvet: "CAD Kompagniet är ett lönsamt och intressant tillskott till vår mjukvaruverksamhet i Danmark och Norge. Det stärker vår marknadsposition ytterligare och bolaget ges förbättrade möjligheter att expandera, såväl i Danmark som i de nordiska grannländerna. CAD Kompagniet har ett tydligt nischfokus och är sedan 1986 väl etablerat på den danska marknaden."

CAD Kompagniet kommer att ingå som självständig enhet i division Communications från och med den 1 april 2008. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie under räkenskapsåret april – mars 2008/09.

Stockholm den 31 mars 2008

Lagercrantz Group AB (publ) För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70. Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70. Se också www.lagercrantz.com samt www.cadkompagniet.dk

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage och elektriska förbindningssystem. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter drygt 2 200 MSEK och har omkring 750 anställda. Lagercrantz är noterat på OMX Nordic Exchange segment Small Cap, sektorn Informationsteknik. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF