Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007–31 mars 2008

12:54 / 13 May 2008 Lagercrantz Press release

- Nettoomsättningen 2007/08 ökade med 10 % till 2 172 MSEK (1 974). Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 562 MSEK (557). - Rörelseresultatet ökade med 32 % till 131 MSEK (99). Under fjärde kvartalet ökade resultatet till 40 MSEK (33). - Rörelsemarginalen för helåret ökade till 6,0 % (5,0 %) och till 7,1 % (5,9 %) för kvartal fyra.   - Resultatet efter finansiella poster ökade till 121 MSEK (90) för räkenskapsperioden och 37 MSEK (29) under kvartal fyra. - Resultatet efter skatt ökade till 91 MSEK (65) för 2007/08. - Resultatet per aktie ökade till 3,92 SEK (2,75). - Avkastningen på eget kapital uppgick till 21 % (16 %) och soliditeten till 44 % (39). - CAD Kompagniet A/S förvärvades under kvartalet med tillträde fr o m 1 april 2008. - Styrelsen lämnar förslag om utdelning om 1,50 SEK (1,25) per aktie samt förslag om indragning samt återköp av aktier.

Lagercrantz Group presenterar kommuniké den 13 maj 2008 kl 15.00

Tisdag den 13 maj 2008 vid lunchtid släpper Lagercrantz Group sin bokslutskommuniké 2007/08. Lagercrantz Group:s koncernchef Jörgen Wigh presenterar rapporten kl 15.00 samma dag. För deltagande, ring: +46 8 619 75 30, ange kod: 33 23 47#. Presentationen läggs ut innan kl 15.00 och kan laddas ned på bolagets hemsida: www.lagercrantz.com.

Välkommen!

Jörgen Wigh

VD, Lagercrantz Group AB

För ytterligare information, kontakta;

Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70

Niklas Enmark, CFO, telefon +46 (8) 700 66 70

Show as PDF