Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Offentliggörande av årsredovisning 2007/08 samt ändring av antalet röster

12:41 / 30 June 2008 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group offentliggör idag sin årsredovisning för räkenskapsåret 1 april 2007 – 31 mars 2008. Årsredovisningen finns tillgänglig som pdf-fil på Lagercrantz hemsida: www.lagercrantz.com samt kommer att distribueras tryckt till aktieägarna under juli månad 2008. Övriga som önskar få den tryckta årsredovisningen kan anmäla detta på .

Ändring av antalet röster Härmed meddelas att antalet röster i Lagercrantz Group ändrats under juni månad genom att aktieägare genomfört omvandling av A-aktier till B-aktier i enlighet med bolagsordningen. Nytt antal aktier och röster i Lagercrantz Group framgår av nedanstående tabell:

Antal A-aktier Antal B-aktier Antal röster Antal aktier Före omvandling 1 095 998 23 318 234 34 278 214 24 414 232 Efter omvandling 1 094 654 23 319 578 34 266 118 24 414 232

Stockholm den 30 juni 2008

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i avtalet med OMX Nordic Exchange.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage och elektriska förbindningssystem. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter drygt 2 200 MSEK och har omkring 750 anställda. Lagercrantz är noterat på OMX Nordic Exchange segment Small Cap, sektorn Informationsteknik. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF