Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group förvärvar kommunikationsföretaget COBS AB

08:06 / 20 August 2008 Lagercrantz Press release

Lagercrantz har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i COBS AB. COBS utvecklar och marknadsför trådlösa telefonisystem med funktioner för bl.a. personsäkerhet och positionsbestämning i en och samma bärbara handenhet. Kunderna återfinns främst inom hälso- och sjukvård, säkerhet, handel och industri.

COBS omsatte under 2007 cirka 50 MSEK med god lönsamhet. Bolagets huvudkontor finns i Göteborg.

Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group kommentarer förvärvet: "Förvärvet av COBS är ett steg i vår ambition att öka graden av verksamhet med egna produkter och öka värdeinnehållet i vårt kunderbjudande.”

Bertil Sjöberg, huvudägare i COBS: ”Genom försäljningen till Lagercrantz ges COBS goda möjligheter till framtida expansion samtidigt som COBS får en långsiktig ägare som ger trygghet och stabilitetet till våra kunder, leverantörer och personal.”

COBS kommer att ingå i division Communications inom området Digital Bild / Teknisk Säkerhet från och med den 1 september 2008. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie under räkenskapsåret 2008/09 som sträcker sig till och med mars 2009.

Mer information finns på www.lagercrantz.com eller www.cobs.se

Stockholm den 20 augusti 2008

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70 Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i avtalet med OMX Nordic Exchange. Informationen lämnades för offentliggörande 2008-08-20 klockan 08.00. _______________________________________________________________________________

Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage och elektriska förbindningssystem. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter drygt 2 200 MSEK och har omkring 800 anställda. Lagercrantz är noterat på OMX Nordic Exchange segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF