Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Offentliggörande av årsredovisning 2008/09

16:06 / 30 June 2009 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group offentliggör i dag årsredovisning för räkenskapsåret 2008/09 via den egna webbplatsen www.lagercrantz.com. Årsredovisningen presenteras i ett format som är anpassat för internet. Det är möjligt att ladda ned hela eller valda delar av dokumentet för utskrift.

Stockholm den 30 juni 2009

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Niklas Enmark, vVD/CFO på telefon +46 (0)8-700 66 70. Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i avtalet med Nasdaq OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2009-06-30 kl 15.45.

Kort om Lagercrantz Lagercrantz är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och har marknadsledande positioner i flera expansiva nischer. Lagercrantz skapar värde genom att erbjuda hög kunskap inom teknik och affärer i kombination med produkter från världsledande tillverkare eller egna produkter. Kunden får genom Lagercrantz den bästa lösningen av prestanda, leveranssäkerhet och totalkostnad. Kundkretsen består huvudsakligen av industriföretag. Lagercrantz är verksamt i åtta länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen omsätter drygt 2 miljarder kronor och har omkring 700 anställda. Bolagets aktie är listad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2001.

Show as PDF