Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Försäljning av egna aktier

Lagercrantz Group AB har per 2010-12-02 sålt 47 433 B-aktier
till anställda inom koncernen i enlighet med det av årsstämman 2007
beslutade incitam...

11:15 / 3 Dec Lagercrantz Press release

Delårsrapport 2010/11 Q2

1 april-30 september 2010 (6 mån)
·        Nettoomsättningen för
första halvåret ökade med 13 procent till 948 ...

08:30 / 9 Nov Lagercrantz Press release

Aktierelaterat incitamentsprogram fulltecknades

Det av årsstämman 2010 beslutade incitamentsprogrammet för chefer och ledande befattningshavare i Lagercrantzkoncernen om maximalt 260 000 köpoptioner...

15:00 / 27 Sep Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group förvärvar Leteng AS

Lagercrantz Group AB har idag förvärvat 95 % av aktierna i det norska bolaget Leteng AS. Återstående 5 % av aktierna behålls av Odd Martinsen, VD i Le...

13:15 / 1 Jul Lagercrantz Press release

Offentliggörande av årsredovisning 2009/10

Lagercrantz Group offentliggör i dag årsredovisning för räkenskapsåret 2009/10 via den egna webbplatsen www.lagercrantz.com (www.lagercrantz.com). Års...

13:19 / 30 Jun Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group förvärvar Swedwire AB

Lagercrantz Group AB har idag förvärvat samtliga aktier i Swedwire AB. Swedwire utvecklar, tillverkar och marknadsför nischade stålprodukter såsom sta...

12:18 / 22 Jun Lagercrantz Press release

Bokslutskommuniké

1 januari-31 mars 2010 (fjärde kvartalet)
En förbättring av affärsklimatet har noterats. De åtgärder som
vidtagits under tidigare perioder har...

12:33 / 11 May Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group förvärvar Norwesco AB

Lagercrantz Group AB har idag förvärvat samtliga aktier i Norwesco AB. Norwesco utvecklar, tillverkar och marknadsför ett nischsortiment av elektromek...

14:21 / 3 May Lagercrantz Press release

DELÅRSRAPPORT - Lagercrantz Group Q3 2009/10

1 april–31 december 2009 (9 månader) Nettoomsättningen för 9-månadersperioden uppgick till 1 285 MSEK (1 610).Rörelseresultatet uppgick till 45 MSEK (...

11:31 / 9 Feb Lagercrantz Press release