Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group förvärvar Vanpée & Westerberg A/S

14:15 / 13 October 2010 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det danska bolaget Vanpée & Westerberg A/S.

Vanpée & Westerberg är en värdeskapande distributör av eltekniska produkter inom områdena belysningsautomatik och elsäkring. Bolaget erbjuder nischade produkter i kombination med hög teknisk kompetens. Vanpée & Westerberg hade 2009/10 en försäljning om cirka 30 MDKK med god lönsamhet.

"Vanpée & Westerberg blir ett intressant tillskott till Lagercrantz. Bolaget har en stark marknadsposition i sin nisch i Danmark och har goda framtidsutsikter för en fortsatt positiv utveckling" kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Lars Haslund Neerskov, VD på Vanpée & Westerberg A/S: "Med Lagercrantz som ägare får vi en finansiellt stark och långsiktig ägare som innebär att vi med full kraft kan fortsätta utvecklingen och expansionen av företaget."

Vanpée & Westerberg kommer att ingå i Lagercrantz division Electronics. Förvärvet förväntas ge ett mindre, positivt tillskott till koncernens vinst per aktie under räkenskapsåret som sträcker sig till och med mars 2011.

Hittills under 2010/11 har Lagercrantz förvärvat verksamheter med en årsomsättning om cirka 240 MSEK.

Stockholm den 13 oktober 2010

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon 46 8 700 66 70, eller http://www.lagercrantz.com (http://www.lagercrantz.com)

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2010-10-13 kl 14:15.  _________________________________________________________________________________ LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage samt produkter inom elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial och stag- och vägräckeslinor. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter knappt 2 000 MSEK och har drygt 600 anställda. Lagercrantz är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.