Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Delårsrapport 2010/11 Q2

08:30 / 9 November 2010 Lagercrantz Press release

1 april-30 september 2010 (6 mån) ·        Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 13 procent till 948 MSEK (837). ·        Rörelseresultatet ökade till 61 MSEK (25). Rörelsemarginalen uppgick till 6,4 procent (3,0). ·        Ökad efterfrågan har tillsammans med förvärv bidragit till den ökade omsättningen vilket i           kombination med åtgärder att reducera kostnader resulterat i ett ökat resultat. ·        Resultat efter finansiella poster ökade till 60 MSEK (21). Resultat efter skatt uppgick till          45 MSEK (15). ·        Resultat per aktie uppgick till 2,05 SEK (0,68). För den senaste tolvmånadersperioden           uppgick resultat per aktie till 3,28 SEK (1,91 SEK för räkenskapsåret 2009/10). ·        Avkastning på eget kapital var 15 procent (9) för den senaste tolvmånadersperioden och          soliditeten uppgick till 40 procent (50) vid periodens slut.  1 juli-30 september 2010 (kvartal två) ·        Nettoomsättningen för kvartal två ökade med 23 procent till 494 MSEK (403). ·        Rörelseresultatet ökade till 35 MSEK (12). Rörelsemarginalen uppgick till 7,1 procent (3,0). Förvärv ·        Förvärv har skett av företagen Norwesco AB och SwedWire AB (under kvartal ett) samt           Leteng AS (under kvartal två). Företaget Vanpée & Westerberg A/S har förvärvats med          tillträde efter periodens slut. ·        Hittills under 2010/11 har Lagercrantz förvärvat bolag med en årsomsättning om          cirka 240 MSEK.

Rapporten presenteras av Lagercrantz VD Jörgen Wigh och finansdirektör Niklas Enmark i ett "SmartMeeting" telefonmöte den 9 november 2010 kl 10.00. För att delta, ring 08-619 75 30 och ange kod 33 23 47#. Presentation finns att ladda ned från www.lagercrantz.com (www.lagercrantz.com) innan mötet.

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70, Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group, telefon +46 8 700 66 70, eller på bolagets hemsida: http://www.lagercrantz.com

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2010-11-09 kl 8.30.  _________________________________________________________________________________ LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage samt produkter inom elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial och stag- och vägräckeslinor. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter knappt 2 000 MSEK och har cirka 700 anställda. Lagercrantz är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF