Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group förvärvar Norwesco AB

14:21 / 3 May 2010 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group AB har idag förvärvat samtliga aktier i Norwesco AB. Norwesco utvecklar, tillverkar och marknadsför ett nischsortiment av elektromekaniska produkter för elektronik- och byggbranschen. Norwesco omsatte 2009 cirka 50 MSEK med god lönsamhet. Bolagets huvudkontor ligger i Täby och produktionen sker i Öregrund. Tidigare ägare till Norwesco var Siemens och Schneider Electric.

Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group, kommentarer förvärvet: ”Förvärvet av Norwesco är ett steg i vår ambition att öka graden av verksamheter med egna produkter och därmed öka värdeinnehållet i vårt erbjudande."

Stefan Andersson, VD i Norwesco AB: ”Med Lagercrantz som ägare får Norwesco en långsiktig ägare som ger trygghet och stabilitet till våra kunder och leverantörer samtidigt som vi får möjligheter till framtida expansion".

Norwesco kommer att ingå i Lagercrantz division Mechatronics.

Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie under räkenskapsåret 2010/11 som sträcker sig till och med mars 2011. Mer information finns på www.lagercrantz.com eller www.norwesco.se.

Stockholm den 3 maj 2010 Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70, eller http://www.lagercrantz.com/

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2010-05-03 kl 14.10. LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage och elektriska förbindningssystem. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter cirka 1 800 MSEK och har drygt 600 anställda. Lagercrantz är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.