Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group förvärvar Swedwire AB

12:18 / 22 June 2010 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group AB har idag förvärvat samtliga aktier i Swedwire AB. Swedwire utvecklar, tillverkar och marknadsför nischade stålprodukter såsom stag- och vägräckeslinor, tråd för armering av sjökabel och kraftledningar. Swedwire omsatte 2009 cirka 80 MSEK med god lönsamhet. Bolagets verksamhet utgår ifrån Varberg.

”Förvärvet av Swedwire är ett led i vår ambition att öka andelen verksamheter med egna produkter. Swedwire är marknadsledande inom specifika nischer och har en betydande och växande exportandel” kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group AB.

Jesper Bundgaard, VD på Swedwire AB: ” Med Lagercrantz som ägare får vi en finansiellt stark och långsiktig ägare som innebär att vi med full kraft kan fortsätta utvecklingen och expansionen av företaget.”

Swedwire kommer att ingå i Lagercrantz division Mechatronics.

Swedwire beräknas ge ett mindre, positivt tillskott till koncernens vinst per aktie under räkenskapsåret som sträcker sig till och med mars 2011. Mer information finns på www.lagercrantz.com (www.lagercrantz.com) eller www.swedwire.se (www.swedwire.se).

Hittills under 2010/11 har Lagercrantz förvärvat verksamheter med en årsomsättning om cirka 130 MSEK.

Stockholm den 22 juni 2010

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70, eller www.lagercrantz.com (http://www.lagercrantz.com)

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2010-06-22 kl 12.15.     LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage samt elektriska förbindningssystem och installationsmaterialet. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter cirka 1 800 MSEK och har drygt 600 anställda. Lagercrantz är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF