Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Offentliggörande av årsredovisning 2009/10

13:19 / 30 June 2010 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group offentliggör i dag årsredovisning för räkenskapsåret 2009/10 via den egna webbplatsen www.lagercrantz.com (www.lagercrantz.com). Årsredovisningen presenteras i ett format som är anpassat för internet. Det är möjligt att ladda ned hela eller valda delar av dokumentet för utskrift.

Stockholm den 30 juni 2010

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta:  Niklas Enmark, Vice VD och Finansdirektör, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70, eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com (http://www.lagercrantz.com/).

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2010-06-30 kl 13.15. _________________________________________________________________________________ LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage samt produkter inom elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial och stag- och vägräckeslinor. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter knappt 2 000 MSEK och har drygt 600 anställda. Lagercrantz är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com (http://www.lagercrantz.com).

Show as PDF