Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group förvärvar Leteng AS

13:15 / 1 July 2010 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group AB har idag förvärvat 95 % av aktierna i det norska bolaget Leteng AS. Återstående 5 % av aktierna behålls av Odd Martinsen, VD i Leteng.

Leteng är en värdeskapande distributör av hårdvara inom A/V, data och nätverks­kommunikations­produkter. Bolaget erbjuder nischade produkter i kombination med hög teknisk kompetens och service. Leteng hade 2009 en försäljning om 56 MNOK med god lönsamhet.

”Leteng blir ett intressant tillskott till vårt accessområde inom division Communications. Bolaget har en stark marknadsposition i sin nisch i Norge och har goda framtidsutsikter för fortsatt utveckling såväl i Norge som genom samarbete med koncernens övriga bolag i Sverige, Finland och Danmark.” kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group AB.

Odd Martinsen, VD på Leteng AS: ”Med Lagercrantz som ägare får vi en finansiellt stark och långsiktig ägare som innebär att vi med full kraft kan fortsätta utvecklingen och expansionen av företaget.”

Leteng kommer att ingå i Lagercrantz division Communications. Transaktionens genomförande är villkorad av vissa förbehåll, bland annat konkurrensmyndigheters godkännande. Förvärvet förväntas ge ett mindre, positivt tillskott till koncernens vinst per aktie under räkenskapsåret som sträcker sig till och med mars 2011.

Hittills under 2010/11 har Lagercrantz förvärvat verksamheter med en årsomsättning om cirka 200 MSEK.

Stockholm den 1 juli 2010

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70, eller http://www.lagercrantz.com (http://www.lagercrantz.com)

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2010-07-01 kl 13.15.  _________________________________________________________________________________ LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage samt produkter inom elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial och stag- och vägräckeslinor. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter knappt 2 000 MSEK och har drygt 600 anställda. Lagercrantz är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.  

Show as PDF