Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Lagercrantz Group förvärvar Vendig AB

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Vendig AB.Vendig är en nischad aktör som utvecklar, tillverkar och marknads...

11:15 / 24 Nov Lagercrantz Press release

Delårsrapport 2011/12 Q2

1 april-30 september 2011 (6 månader) · Nettoomsättningen för perioden ökade med 15 procent till 1 094 MSEK (948), där den organiska tillväxten uppgi...

12:32 / 8 Nov Lagercrantz Press release

Ny CFO till Lagercrantz Group

Bengt Lejdström har anställts som ny CFO i Lagercrantz Group AB. Han tillträder tjänsten senast den 1 januari 2012.Bengt Lejdström är 49 år och kommer...

13:30 / 28 Sep Lagercrantz Press release

Delårsrapport 2011/12 Q1

1 april-30 juni 2011 · Nettoomsättningen ökade med 22 procent till 555 MSEK (454). · Rörelseresultatet ökade med 73 procent till 45 MSEK (26). Rörels...

08:15 / 21 Jul Lagercrantz Press release

Ledningsförändring i Lagercrantz Group

Efter sju år i koncernen har Niklas Enmark, ekonomidirektör och vice verkställande direktör i Lagercrantz Group AB, valt att lämna sin position inom L...

15:45 / 11 Jul Lagercrantz Press release

Offentliggörande av årsredovisning 2010/11

Lagercrantz Group offentliggör i dag årsredovisning för
räkenskapsåret 2010/11 via den egna webbplatsen
www.lagercrantz.com (www.lagercrantz....

14:00 / 4 Jul Lagercrantz Press release

Delårsrapport 2010/11 Q4

1 april 2010-31 mars 2011 (Bokslutskommuniké 12 månader) · Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). · Rörelseresul...

12:45 / 10 May Lagercrantz Press release