Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Delårsrapport 2011/12 Q2

12:32 / 8 November 2011 Lagercrantz Press release

1 april-30 september 2011 (6 månader)

· Nettoomsättningen för perioden ökade med 15 procent till 1 094 MSEK (948), där den organiska tillväxten uppgick till 7 procent. · Rörelseresultatet uppgick till 92 MSEK (61), exklusive poster av engångs­karaktär om -2 MSEK under kvartal två, motsvarande en ökning med 51 procent. Rörelse­marginalen ökade till 8,4 procent (6,4). · Efterfrågan under perioden har varit god. Även under kvartal två sågs en god efterfrågan med liten påverkan från den under kvartalet rådande finansiella och politiska osäkerheten. · Resultat efter finansiella poster ökade till 84 MSEK (60). Resultat efter skatt ökade till 63 MSEK (45). · Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,81 SEK (2,05) och för den senaste tolvmånadersperioden till 5,36 SEK (4,61 SEK för räkenskapsåret 2010/11). · Avkastning på eget kapital för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 22 procent (15) och soliditeten uppgick till 43 procent (40).  

1 juli-30 september 2011 (kvartal 2)

· Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 9 procent till 539 MSEK (494), varav organisk tillväxt 5 procent. · Rörelseresultatet ökade till 47 MSEK (35) exklusive poster av engångskaraktär, vilket innebar en rörelsemarginal om 8,7 procent (7,1). Marginalen i kvartal två är därmed den hittills högsta för koncernen under ett enskilt kvartal.


Rapporten presenteras av Lagercrantz VD Jörgen Wigh vid ett telefonmöte den 8 november 2011 kl 14:30. För att delta, ring 08-619 75 30 och ange kod 33 23 47#. Presentation finns att ladda ned på www.lagercrantz.com (http://www.lagercrantz.com) Lagercrantz Group AB (publ) För ytterligare information: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70, eller http://www.lagercrantz.com (http://www.lagercrantz.com)

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-11-08 kl 12.15. LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage samt produkter inom elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial och nischade stålprodukter. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter cirka 2 200 MSEK och har cirka 700 anställda. Lagercrantz är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/lagercrantz-group/r/delarsrapport-2011-12-q2,c9184037

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2007142&fn=wkr0005.pdf

Show as PDF