Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group AB delårsrapport 2010/11 Q3

12:58 / 8 February 2011 Lagercrantz Press release

1 april-31 december 2010 (9 månader)

· Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 15 procent till 1 478 MSEK (1 285). · Rörelseresultatet ökade med 127 procent till 102 MSEK (45). Rörelsemarginalen uppgick till 6,9 procent (3,5). · Ökad försäljning i kombination med lägre kostnader i befintliga verksamheter samt förvärv har resulterat i ett förbättrat resultat. · Resultat efter finansiella poster ökade till 98 MSEK (39). Resultat efter skatt ökade med 152 procent till 73 MSEK (29). · Resultat per aktie ökade med 152 procent till 3,32 SEK (1,32). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie till 3,91 SEK. · Avkastning på eget kapital var 17 procent (7) för den senaste tolvmånadersperioden. · Soliditeten uppgick till 44 procent (51) vid periodens slut.  · Valberedning utsedd i enlighet med beslut av årsstämman 2010.

1 oktober-31 december 2010 (tredje kvartalet)

· Nettoomsättningen för kvartal tre ökade med 18 procent till 530 MSEK (448). · Rörelseresultatet ökade med 105 procent till 41 MSEK (20). Rörelsemarginalen uppgick till 7,7 procent (4,5). · Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 91 MSEK (18). · Företaget Vanpée & Westerberg A/S har förvärvats och ingår från och med kvartal tre.

Rapporten presenteras av Lagercrantz VD Jörgen Wigh och finansdirektör Niklas Enmark i ett "SmartMeeting" telefonmöte den 8 februari 2011 kl 15.00. För att delta, ring 08-619 75 30 och ange kod 33 23 47#. Presentation finns att ladda ned från www.lagercrantz.com (www.lagercrantz.com) innan mötet.


Lagercrantz Group AB (publ) För ytterligare information: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70, Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group, telefon +46 8 700 66 70, eller på bolagets hemsida: http://www.lagercrantz.com

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-02-08 kl 12.30. LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage samt produkter inom elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial och stag- och vägräckeslinor. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter cirka 2 000 MSEK och har cirka 700 anställda. Lagercrantz är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF