Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group förvärvar Svensk Stålinredning

13:33 / 1 March 2011 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group har idag ingått avtal om förvärv av verksamheten i Svensk Stålinredning.

Svensk Stålinredning är en nischad tillverkare av specialdesignade förvaringslösningar för professionella miljöer. Erbjudandet omfattar bland annat de egna produkterna Horizon, Vertic och PinPanel. Kunderna består av återförsäljare och slutkunder, bland annat internationella detaljhandelskedjor, alla med höga krav på förvaringslösningar.

Svensk Stålinredning hade under 2010 en försäljning om cirka 50 MSEK med god lönsamhet.

"Svensk Stålinredning har under flera år uppvisat en imponerande utveckling. Bolaget har systematiskt byggt upp en stark egen produktportfölj under hög lönsamhet. Vi ser att vi tillsammans med Håkan Söderberg kommer att kunna utveckla verksamheten under fortsatt god lönsamhet" kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Håkan Söderberg, VD och ägare till Svensk Stålinredning: "Med Lagercrantz som ägare får vi en långsiktig och stark ägare som delar vår syn på bolagets möjligheter och styrkor samt våra värderingar. Med dem i ryggen känner jag stor tillförsikt till framtiden och jag tycker nu att vi har alla pusselbitar på plats för att lyckas med den fortsatta utvecklingen av Svensk Stålinredning".

Svensk Stålinredning kommer att ingå i Lagercrantz division Mechatronics. Tillträde, som är villkorat av några godkännanden, beräknas ske i början av mars 2011. Förvärvet bedöms innebära ett mindre, positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Hittills under 2010/11 har Lagercrantz förvärvat verksamheter med en årsomsättning om knappt 300 MSEK.

Stockholm den 1 mars 2011

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-03-01 kl. 13.30. LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage samt produkter inom elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial och stag- och vägräckeslinor. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter cirka 2 000 MSEK och har cirka 700 anställda. Lagercrantz är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.