Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Ledningsförändring i Lagercrantz Group

15:45 / 11 July 2011 Lagercrantz Press release

Efter sju år i koncernen har Niklas Enmark, ekonomidirektör och vice verkställande direktör i Lagercrantz Group AB, valt att lämna sin position inom Lagercrantz för att tillträda en tjänst utanför koncernen.

Rekrytering av ny ekonomidirektör kommer att påbörjas nu och beräknas vara färdig under hösten 2011.

Stockholm den 11 juli 2011

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, Koncernchef, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70.  

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-07-11 kl 15.45. LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer.    Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage samt produkter inom elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial och stag- och vägräckeslinor. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina.    Koncernen omsätter cirka 2 000 MSEK och har cirka 700 anställda. Lagercrantz är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com (http://www.lagercrantz.com).