Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Offentliggörande av årsredovisning 2010/11

14:00 / 4 July 2011 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group offentliggör i dag årsredovisning för räkenskapsåret 2010/11 via den egna webbplatsen www.lagercrantz.com (www.lagercrantz.com).

Stockholm den 4 juli 2011

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Niklas Enmark, Vice VD och Finansdirektör, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70, eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com (http://www.lagercrantz.com/).

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-07-04 kl 14.00. _________________________________________________________________________________ LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer.  Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage samt produkter inom elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial och stag- och vägräckeslinor. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter cirka 2 000 MSEK och har cirka 700 anställda. Lagercrantz är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com (http://www.lagercrantz.com).

Show as PDF