Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Ny CFO till Lagercrantz Group

13:30 / 28 September 2011 Lagercrantz Press release

Bengt Lejdström har anställts som ny CFO i Lagercrantz Group AB. Han tillträder tjänsten senast den 1 januari 2012.

Bengt Lejdström är 49 år och kommer närmast från rollen som ekonomi- och finansdirektör i Intrum Justitia AB, noterat vid Nasdaq OMX Stockholm. Före det innehade han samma roll inom Acando AB. Bengt har bred erfarenhet från verksamhetsstyrning, operativ ledning och förvärvsfrågor från olika branscher och företagsstorlekar, bl a från att ha drivit egna företag och som management konsult.

Stockholm den 28 september 2011

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-09-28 kl 13.30. LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET   Lagercrantz Group är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer.   Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage samt produkter inom elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial och nischade stålprodukter. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina.   Koncernen omsätter drygt 2 000 MSEK och har cirka 700 anställda. Lagercrantz är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/lagercrantz-group/r/ny-cfo-till-lagercrantz-group,c9167301