Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz förvärvar Elkapsling AB

14:00 / 10 December 2012 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group has today acquired all outstanding shares in the Swedish company Elkapsling AB.

Elkapsling develops, produces and sells enclosures which are used to protect electrical and telecom installations with high demand on e.g. endurance and tightness. Customers are found mainly among the Swedish installation companies, cabinet suppliers, electric wholesalers and OEM. Elkapsling has aggregate annual sales of approx. MSEK 85 with good profitability.

"Elkapsling is a product company with a leading position in its niche in Sweden. The operation has during several years shown strong development and as new owner our intention is to develop the company further based on the present strong platform" says Jörgen Wigh, President and CEO of Lagercrantz Group.

Leif Viklund, President and partner of Elkapsling: "With Lagercrantz as owner we get a long term and strong owner who shares our vision of the company's possibilities and our values. With Lagercrantz as owner I have confidence in the future."

Elkapsling will be part of Lagercrantz' division Mechatronics from December 2012. The acquisition is expected to generate a small positive contribution to consolidated earnings per share on an annual basis.

Stockholm 10 December 2012

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 70 569 5477 Magnus Söderlind, Vice VD med ansvar för förvärv, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 80.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-12-10 kl 14:00. LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernens bolag levererar alla specialiserade produkter och lösningar till andra företag (B2B) och flera av bolagen är marknadsledande i sin nisch. Lagercrantz är verksamt i åtta länder i Nordeuropa och i Kina.    Koncernen har omkring 900 anställda och omsätter ca 2 300 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2001.    Verksamheten är organiserad i fyra divisioner. Inom division Electronics erbjuds specialprodukter inom inbyggnadselektronik, industriell trådlös kommunikation, RFID och belysningsstyrning. Division Mechatronics erbjuder elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial, el- och elektromekaniska produkter samt kablage. Division Communications erbjuder produkter, system, tjänster och support inom nätverksaccess, digital bildöverföring/teknisk säkerhet, och mjukvara. Division Niche Products är koncernens nya division från och med april 2012. Här kommer ett antal intressanta marknadspositioner att byggas upp genom förvärv av i första hand lönsamma bolag med stark marknadsställning inom intressanta nischer och med ett stort inslag av egna produkter.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/lagercrantz-group/r/lagercrantz-forvarvar-elkapsling-ab,c9347329