Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Återköp av egna aktier

17:35 / 15 February 2012 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group har den 15 februari 2012 återköpt 200 000 B-aktier till en snittkurs av 55,00 kr vilket innebär att Lagercrantz Group's aktuella innehav av egna aktier uppgår till 956 300 B-aktier, vilket motsvarar 4,1 procent av antalet aktier och 2,9 procent av röstetalet i Lagercrantz Group. Det totala antalet aktier i Lagercrantz Group uppgår till 23 173 309 st, varav 1 094 654 A-aktier.

Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att täcka bolagets åtagande enligt beslutat incitamentsprogram.

Stockholm den 15 februari 2012

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70 Bengt Lejdström, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 73    

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET    Lagercrantz Group är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer.    Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage samt produkter inom elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial och nischade stålprodukter. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina.    Koncernen omsätter drygt 2 000 MSEK och har cirka 700 anställda. Lagercrantz är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/lagercrantz-group/r/aterkop-av-egna-aktier,c9221059