Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group delårsrapport 2011/12 Q3

12:49 / 8 February 2012 Lagercrantz Press release

1 april-31 december 2011 (9 månader)

· Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 MSEK (1 478). · Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 MSEK (102). Rörelsemarginalen uppgick till 7,9 procent (6,9). · Resultat efter finansiella poster ökade till 123 MSEK (98). Utfallet innebär det högsta resultatet hittills på rullande 12 månader, 162 MSEK. · Resultat efter skatt ökade med 25 procent till 91 MSEK (73), vilket ger ett resultat per aktie om 4,10 SEK (3,32). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie efter utspädning till 5,36 SEK. · Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 102 MSEK (77). · Avkastning på eget kapital för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 21 procent (17) och soliditeten uppgick till 45 procent (44) vid periodens slut. · Valberedning är utsedd i enlighet med beslut av årsstämman 2011.

1 oktober-31 december 2011 (tredje kvartalet)

· Nettoomsättningen för kvartal tre ökade med 7 procent till 569 MSEK (530). · Rörelseresultatet ökade med 2 procent till 42 MSEK (41). Rörelsemarginalen uppgick till 7,4 procent (7,7). · Företaget Vendig AB har förvärvats och ingår från och med november 2011.

Rapporten presenteras av Lagercrantz VD Jörgen Wigh vid ett telefonmöte den 8 februari 2012 kl 14:30. För att delta, ring 08-619 75 30 och ange kod 33 23 47#. Presentation finns att ladda ned på www.lagercrantz.com

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70, Bengt Lejdström, Finansdirektör, telefon +46 (8) 700 66 70, eller http://www.lagercrantz.com

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-02-08 kl 12:45. LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer.    Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage samt produkter inom elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial och nischade stålprodukter. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina.    Koncernen omsätter cirka 2 200 MSEK och har cirka 700 anställda. Lagercrantz är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/lagercrantz-group/r/lagercrantz-group-delarsrapport-2011-12-q3,c9217695

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2082381&fn=wkr0006.pdf

Show as PDF