Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group förvärvar Idesco OY

09:45 / 20 March 2012 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group har idag förvärvat drygt 90 % av aktierna i det finska bolaget Idesco Oy.

Idesco utvecklar och säljer produkter baserade på RFID teknologi (Radio Frequency IDentification). Idesco är marknadsledare i Finland inom accesskontroll med produkter för högsäkerhets-, industri- och kommersiella fastigheter och verkar även inom områden som identifieringslösningar för industrin. Idesco har sitt huvudkontor i Uleåborg, Finland och har egna säljbolag i Sverige och Storbritannien. Idesco hade under räkenskapsåret 2011 en försäljning om 5,6 MEUR med en rörelsemarginal före avskrivningar av goodwill om 13 %.

Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group kommenterar affären: "Idesco blir ett viktigt tillskott till vår division Electronics. Idesco har en stark hemmamarknadsposition och avsikten är att ytterligare bredda marknadsbearbetningen geografiskt och in i applikationsområden utöver access. Framförallt geografiskt kommer Idesco att samarbeta med Lagercrantz övriga enheter i norra Europa."

Jari Valtonen, VD på Idesco: "Med Lagercrantz som ägare får vi en finansiellt stark och långsiktig ägare som ger oss möjligheten att självständigt utveckla bolaget vidare genom att bredda oss i Norden samt öka exporten av egna produkter i norra Europa."

Säljare är det finska Private Equity bolaget Sentica Partners OY. Ledningen i Idesco kvarstår som ägare till knappt 10 % av aktierna.

Idesco kommer att ingå i Lagercrantz division Electronics. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie.

Stockholm den 20 mars 2012 Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70 Magnus Söderlind, Vice VD med ansvar för förvärv, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 80

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-03-20 kl 09:45. LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer.    Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage samt produkter inom elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial och nischade stålprodukter. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina.     Koncernen omsätter drygt 2 000 MSEK och har cirka 700 anställda. Lagercrantz är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/lagercrantz-group/r/lagercrantz-group-forvarvar-idesco-oy,c9233819