Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group delårsrapport 2011/12 Q4

13:32 / 3 May 2012 Lagercrantz Press release

1 april 2011 - 31 mars 2012 (12 månader)

· Nettoomsättningen för 2011/12 ökade med 12 procent till 2 265 MSEK (2 029), motsvarande en organisk tillväxt om 7 procent justerat för valutaeffekter. · Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 184 MSEK (147). Rörelsemarginalen uppgick till 8,1 procent (7,2). · Resultat efter finansiella poster ökade med 25 procent till 171 MSEK (137), vilket innebär det högsta resultatet hittills. · Baserat på framgångarna med en bredare inriktning skapar vi nu en fjärde division - Niche Products. · Resultat efter skatt ökade till 126 MSEK (102). · Resultat per aktie efter utspädning ökade till 5,63 SEK (4,61). · Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 48 procent till 175 MSEK (118) motsvarande 7,82 SEK (5,33) per aktie. · Avkastning på eget kapital uppgick till 22 procent (20) och soliditeten uppgick till 46 procent (42) vid periodens slut.  · Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,75 SEK (2,25) per aktie.

1 januari - 31 mars 2012 (fjärde kvartalet)

· Nettoomsättningen för kvartal fyra ökade med 9 procent till 602 MSEK (551), motsvarande en organisk tillväxt om 7 procent justerat för valutaeffekter. · Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 52 MSEK (45). Rörelsemarginalen ökade till 8,6 procent (8,2). · Företaget Idesco Oy har förvärvats och ingick med en månad under kvartal fyra.

Rapporten presenteras av Lagercrantz VD Jörgen Wigh i ett telefonmöte den 3 maj 2012 kl 16:00. För att delta, ring 08-619 75 30 och ange kod 33 23 47#. Presentation finns att ladda ned från www.lagercrantz.com innan mötet.


Lagercrantz Group AB (publ) För ytterligare information: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70, Bengt Lejdström, Finansdirektör, telefon +46 (8) 700 66 70, eller http://www.lagercrantz.com

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-05-03 kl 13:15.    Lagercrantz är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernens bolag levererar alla specialiserade produkter och lösningar till andra företag (B2B) och flera av bolagen är marknadsledande i sin nisch. Lagercrantz är verksamt i åtta länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 800 anställda och omsätter ca 2 300 000 000 kronor. Bolagets aktie är listad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2001.    Verksamheten är organiserad i fyra divisioner. Inom division Electronics erbjuds specialprodukter inom inbyggnadselektronik, industriell trådlös kommunikation, RFID och belysningsstyrning. Division Mechatronics erbjuder elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial, el- och elektromekaniska produkter samt kablage. Division Communications erbjuder produkter, system, tjänster och support inom nätverksaccess, digital bildöverföring/teknisk säkerhet, och mjukvara. Division Niche Products är koncernens nya division från och med april 2012. Här kommer ett antal intressanta marknadspositioner att byggas upp genom förvärv av i första hand lönsamma bolag med stark marknadsställning inom intressanta nischer och med ett stort inslag av egna produkter.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/lagercrantz-group/r/lagercrantz-group-delarsrapport-2011-12-q4,c9255130

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/995/9255130/9675.pdf

Show as PDF