Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz förvärvar Vanpee i Norge och Sverige

14:35 / 5 July 2012 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group har idag träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i det norska bolaget Vanpee Norge AS och det svenska bolaget Vanpee AB (Vanpee bolagen).

Vanpee bolagen är värdeadderande distributörer inom belysningsindustrin med ledande komponentleverantörer i portföljen. Bolagen erbjuder även konsulttjänster inom ljusstyrning och programmering av ljusstyrningsutrustning. Kunderna är främst armaturtillverkare, grossister och installatörer i Norge och Sverige. Vanpee bolagen har en sammanlagd årlig försäljning om drygt 75 MSEK med god lönsamhet.

"Vanpee bolagen har under flera år uppvisat att man har ett starkt erbjudande till belysningsindustrin och har under senare år framgångsrikt introducerat ljusstyrningstjänster till sina kunder. Tillsammans med vårt befintliga bolag Vanpée och Westerberg A/S i Danmark får vi med Vanpee bolagen ett heltäckande erbjudande inom en bransch under tillväxt" kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Stein Christensen, VD och ägare till Vanpee bolagen: "Med Lagercrantz som ägare får vi en finansiellt stark och långsiktig ägare som innebär att vi med full kraft kan fortsätta utvecklingen och expansionen av företaget i Norge och Sverige. Vi ser fram emot att samarbeta med övriga bolag inom Lagercrantz koncernen"

Sten Christensen kvarstår som VD och bolagen kommer att ingå i Lagercrantz division Electronics. Tillträde beräknas ske under augusti/september 2012 efter att bland annat det norska Konkurrensverkets godkännande har inhämtats. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 5 juli 2012

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 70 569 5477 Ulf Gladh, Vice President Electronics, Lagercrantz Group AB, tel +46 70 673 0727.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-07-05 kl 14:35. LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET    Lagercrantz är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernens bolag levererar alla specialiserade produkter och lösningar till andra företag (B2B) och flera av bolagen är marknadsledande i sin nisch. Lagercrantz är verksamt i åtta länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 800 anställda och omsätter 2 300 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2001.    Verksamheten är organiserad i fyra divisioner. Inom division Electronics erbjuds specialprodukter inom inbyggnadselektronik, industriell trådlös kommunikation, RFID och belysningsstyrning. Division Mechatronics erbjuder elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial, el- och elektromekaniska produkter samt kablage. Division Communications erbjuder produkter, system, tjänster och support inom nätverksaccess, digital bildöverföring/teknisk säkerhet, och mjukvara. Division Niche Products är koncernens nya division från och med april 2012. Här kommer ett antal intressanta marknadspositioner att byggas upp genom förvärv av i första hand lönsamma bolag med stark marknadsställning inom intressanta nischer och med ett stort inslag av egna produkter.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/lagercrantz-group/r/lagercrantz-forvarvar-vanpee-i-norge-och-sverige,c9281024