Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz förvärvar Thermod

11:55 / 1 August 2012 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Thermod AB och det polska bolaget Ampol Serwis Sp.zo.o med tillhörande dotterbolag Thermod Polska Sp.zo.o (Thermod).

Thermod utvecklar, tillverkar och säljer nischade innerdörrar i glasfiberarmerat plastlaminat med lång livslängd och med hög kvalitet för kyl- och frysrum eller miljöer med höga krav på hygien eller fukttålighet. Försäljningen är fördelad till Sverige (60%), Polen (30%) och övriga länder i norra Europa (10%). Kunderna återfinns huvudsakligen inom livsmedelsproduktion, matvarubutiker eller storkök samt sjukhus och simhallar. Thermod har en sammanlagd årlig försäljning om cirka 55 MSEK med god lönsamhet.

"Thermod är ett produktbolag med marknadsledande position i sin nisch i Sverige och med en stark position också i Polen. Verksamheten har under flera år visat en stark utveckling och som ny ägare är avsikten att fortsätta satsningen på specialdörrar i Norden och Polen. Thermod blir det femte nischinriktade produktbolaget i uppbyggnaden av vår nya division Niche Products" kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Thermod kommer att ingå i Lagercrantz division Niche Products från och med augusti 2012. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 1 augusti 2012

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70. Magnus Söderlind, Vice VD med ansvar för förvärv, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 80.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-08-01 kl 11:55.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernens bolag levererar alla specialiserade produkter och lösningar till andra företag (B2B) och flera av bolagen är marknadsledande i sin nisch. Lagercrantz är verksamt i åtta länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 800 anställda och omsätter 2 300 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2001. Verksamheten är organiserad i fyra divisioner. Inom division Electronics erbjuds specialprodukter inom inbyggnadselektronik, industriell trådlös kommunikation, RFID och belysningsstyrning. Division Mechatronics erbjuder elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial, el- och elektromekaniska produkter samt kablage. Division Communications erbjuder produkter, system, tjänster och support inom nätverksaccess, digital bildöverföring/teknisk säkerhet, och mjukvara. Division Niche Products är koncernens nya division från och med april 2012. Här kommer ett antal intressanta marknadspositioner att byggas upp genom förvärv av i första hand lönsamma bolag med stark marknadsställning inom intressanta nischer och med ett stort inslag av egna produkter.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/lagercrantz-group/r/lagercrantz-forvarvar-thermod,c9288532

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/995/9288532/33633.pdf

Show as PDF