Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz slutför förvärvet av Vanpee i Norge och Sverige

15:35 / 15 August 2012 Lagercrantz Press release

Som meddelats den 5 juli 2012 har Lagercrantz Group träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i det norska bolaget Vanpee Norge AS och det svenska bolaget Vanpee AB (Vanpee bolagen).

Efter godkännande av bland annat det norska Konkurrensverket har förvärvet av Vanpee bolagen idag slutförts och tillträde skett. Bolagen kommer att ingå i Lagercrantz division Electronics från och med augusti 2012.

Lagercrantz Group har under juli och augusti 2012 förvärvat och tillträtt fem bolag med en sammanlagd årlig omsättning om ca 170 MSEK med god lönsamhet:

· Plåt & Spiralteknik AB · Thermod bolagen, där Thermod AB, och Ampol Serwis Sp.zo.o. med dotterbolaget Thermod Polska Sp.zo.o. ingår · Vanpee bolagen, innefattande Vanpee AB och Vanpee Norge AS

Stockholm den 15 augusti 2012

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 70 569 5477 Magnus Söderlind, Vice VD med ansvar för förvärv, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 80.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-08-15 kl 15:35. LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET    Lagercrantz är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernens bolag levererar alla specialiserade produkter och lösningar till andra företag (B2B) och flera av bolagen är marknadsledande i sin nisch. Lagercrantz är verksamt i åtta länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 800 anställda och omsätter 2 300 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2001.    Verksamheten är organiserad i fyra divisioner. Inom division Electronics erbjuds specialprodukter inom inbyggnadselektronik, industriell trådlös kommunikation, RFID och belysningsstyrning. Division Mechatronics erbjuder elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial, el- och elektromekaniska produkter samt kablage. Division Communications erbjuder produkter, system, tjänster och support inom nätverksaccess, digital bildöverföring/teknisk säkerhet, och mjukvara. Division Niche Products är koncernens nya division från och med april 2012. Här kommer ett antal intressanta marknadspositioner att byggas upp genom förvärv av i första hand lönsamma bolag med stark marknadsställning inom intressanta nischer och med ett stort inslag av egna produkter.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/lagercrantz-group/r/lagercrantz-slutfor-forvarvet-av-vanpee-i-norge-och-sverige,c9292339