Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz aktierelaterat incitamentsprogram fulltecknades och omstämpling av A-aktier

08:00 / 28 September 2012 Lagercrantz Press release

Det av årsstämman 2012 beslutade incitamentsprogrammet för chefer och ledande befattningshavare i Lagercrantzkoncernen om maximalt 225 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B fulltecknades. Totalt kommer programmet med tilldelning under 2012 att omfatta 30 medarbetare i koncernen.  

Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris 4,00 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering utförd av Nordea Bank AB (publ). Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 70,30 SEK (vilket motsvarar 120 % av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 3 - 14 september 2012). Lösen kan ske under tre tillfällen fram till och med den 2 oktober 2015.

Omstämpling av A-aktier

Under september månad har Lagercrantz Group AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 1 344 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget. Efter omstämplingen uppgår antalet A-aktier till 1 093 310 medan antalet B-aktier uppgår till 22 079 999. Antal aktier och röster i Lagercrantz Group AB framgår av följande tabell:

                                          Antal A-aktier  Antal B-aktier  Antal röster     Antal aktier Före omstämpling                1 094 654        22 078 655      33 025 195      23 173 309 Efter omstämpling                1 093 310        22 079 999      33 013 099      23 173 309                           

Stockholm den 28 september 2012

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Bengt Lejdström, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70.  

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-09-28 kl 08:00. LAGERCRANTZ I KORTHET    Lagercrantz är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernens bolag levererar alla specialiserade produkter och lösningar till andra företag (B2B) och flera av bolagen är marknadsledande i sin nisch. Lagercrantz är verksamt i åtta länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 800 anställda och omsätter ca 2 300 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2001.    Verksamheten är organiserad i fyra divisioner. Inom division Electronics erbjuds specialprodukter inom inbyggnadselektronik, industriell trådlös kommunikation, RFID och belysningsstyrning. Division Mechatronics erbjuder elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial, el- och elektromekaniska produkter samt kablage. Division Communications erbjuder produkter, system, tjänster och support inom nätverksaccess, digital bildöverföring/teknisk säkerhet, och mjukvara. Division Niche Products är koncernens nya division från och med april 2012. Här kommer ett antal intressanta marknadspositioner att byggas upp genom förvärv av i första hand lönsamma bolag med stark marknadsställning inom intressanta nischer och med ett stort inslag av egna produkter.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/lagercrantz-group/r/lagercrantz-aktierelaterat-incitamentsprogram-fulltecknades-och-omstampling-av-a-aktier,c9310779