Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Förvärv av El-produkter AS

Lagercrantz Group har idag tecknat avtal om att förvärva det norska bolaget El-produkter AS.El-produkter designar, marknadsför och säljer främst LED-b...

12:00 / 3 Dec Lagercrantz Press release

Lagercrantz: Delårsrapport 2013/14 Q2

Andra kvartalet (1 juli - 30 september 2013)
· Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 577 MSEK (556). ·
Rörelseresultatet ökade me...

08:00 / 24 Oct Lagercrantz Press release

Återköp av egna aktier

I enlighet med årsstämmans bemyndigande har Lagercrantz Group per den 21 augusti 2013 återköpt 101 000 B-aktier till en snittkurs av 104,93 kr vilket ...

18:00 / 21 Aug Lagercrantz Press release

Förvärv av Asept International AB

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Asept International AB.Asept är ett nischat produktbolag som erbjuder dispe...

13:05 / 16 Aug Lagercrantz Press release

Lagercrantz - Delårsrapport 2013/14 Q1

1 april - 30 juni 2013
· Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 611 MSEK (566). ·
Under kvartalet har försäljningen varit stabil i...

08:00 / 19 Jul Lagercrantz Press release

Offentliggörande av årsredovisning 2012/13

Lagercrantz Group offentliggör i dag årsredovisning för räkenskapsåret 2012/13 via den egna webbplatsen www.lagercrantz.com.Stockholm den 28 juni 2013...

08:45 / 28 Jun Lagercrantz Press release

Inkråmsförvärv av Frontwall

Lagercrantz Groups dotterbolag Svensk Stålinredning AB har idag ingått avtal om förvärv av verksamheten i Frontwall i Anderstorp AB.Frontwall är en ni...

16:30 / 4 Jun Lagercrantz Press release

Omstämpling av A-aktier

Under februari månad har Lagercrantz Group AB på begäran av
aktieägare genomfört omstämpling av 1 344 A-aktier till motsvarande
antal B-aktier i b...

13:00 / 28 Feb Lagercrantz Press release

Delårsrapport 2012/13 Q3

1 oktober - 31 december 2012 (tredje kvartalet) · Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 3 procent till 587 MSEK (569). · Rörelseresultatet...

08:00 / 31 Jan Lagercrantz Press release