Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz aktierelaterat incitamentsprogram fulltecknades

08:00 / 4 October 2013 Lagercrantz Press release

Det av årsstämman 2013 beslutade incitamentsprogrammet för chefer och ledande befattningshavare i Lagercrantzkoncernen om maximalt 225 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B fulltecknades. Totalt kommer programmet med tilldelning under 2013 att omfatta 32 medarbetare i koncernen.  

Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris 8,30 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering utförd av Nordea Bank AB (publ). Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 125,40 SEK (vilket motsvarar 120 % av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 2 - 13 september 2013). Lösen kan ske under tre tillfällen fram till och med den 30 september 2016.

Stockholm den 4 oktober 2013

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Bengt Lejdström, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70, eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-10-04, kl 08:00 LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET   Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett drygt 30-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.   Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 1000 anställda och omsätter ca 2 500 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2001.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/lagercrantz-group/r/lagercrantz-aktierelaterat-incitamentsprogram-fulltecknades,c9475847