Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz: Delårsrapport 2013/14 Q2

08:00 / 24 October 2013 Lagercrantz Press release

Andra kvartalet (1 juli - 30 september 2013)

· Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 577 MSEK (556). · Rörelseresultatet ökade med 9 procent till 58 MSEK (53), motsvarande en rörelsemarginal om 10,1 procent (9,5), den högsta marginalen under ett kvartal. · Resultat efter finansiella poster ökade med 10 procent till 55 MSEK (50). · Resultat efter skatt ökade med 14 procent till 42 MSEK (37). Resultat per aktie efter utspädning för tolvmånadersperioden som slutar 30 september 2013 uppgick till 7,47 SEK (7,07 SEK för räkenskapsåret 2012/13). · Kassaflödet från den löpande verksamheten för tolvmånadersperioden som slutar 30 september 2013 uppgick till 204 MSEK (210) motsvarande 9,01 SEK (9,38) per aktie. · Avkastning på eget kapital för tolvmånadersperioden som slutar 30 september 2013 uppgick till 26 procent (23). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 41 procent jämfört med 44 procent vid räkenskapsårets början. · Under kvartalet förvärvades Asept International AB, med en årlig omsättning om 65 MSEK.

Första halvåret (1 april - 30 september 2013)

· Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 6 procent till 1 188 MSEK (1 122). · Rörelseresultatet ökade med 10 procent till 112 MSEK (102), motsvarande en rörelsemarginal om 9,4 procent (9,1). · Resultat efter finansiella poster ökade med 10 procent till 107 MSEK (97). · Resultat efter skatt ökade med 14 procent till 81 MSEK (71).

Stockholm den 24 oktober 2013

Lagercrantz Group AB


För ytterligare information kontakta Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, telefon +46 8 700 6670 Bengt Lejdström, CFO, Lagercrantz Group AB, telefon +46 8 700 6670 eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-10-24, kl 08:00 LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET   Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett drygt 30-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.   Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 1000 anställda och omsätter ca 2 500 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2001.

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/lagercrantz-group/r/delarsrapport-2013-14-q2,c9486808

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/995/9486808/174961.pdf

Show as PDF