Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Förvärv av El-produkter AS

12:00 / 3 December 2013 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group har idag tecknat avtal om att förvärva det norska bolaget El-produkter AS.

El-produkter designar, marknadsför och säljer främst LED-belysning inkluderande bl.a. ljus-dimensioneringsstöd. Produkterna säljs under eget varumärke till den professionella installatörsmarknaden i Norge. Bolaget har sitt huvudkontor i Ullsteinvik och har en sammanlagd årlig försäljning om cirka 50 MNOK med god lönsamhet.

"El-produkter har under flera år haft ett starkt erbjudande till installatörsmarknaden i Norge och har under senare år framgångsrikt introducerat LED-produkter till sina kunder. Tillsammans med våra befintliga bolag inom belysning och belysningsstyrning får vi ett starkare erbjudande inom en bransch under tillväxt" kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Hallbjørn Leirvik, VD och delägare till El-produkter: "Med Lagercrantz som ägare får vi en finansiellt stark och långsiktig ägare som innebär att vi med full kraft kan fortsätta utvecklingen och expansionen av företaget. Vi ser fram emot möjligheten att utveckla bolaget inom Lagercrantz koncernen".

El-produkter kommer att ingå i Lagercrantz division Electronics. Tillträde beräknas ske under december 2013 efter att bland annat det norska Konkurrensverkets godkännande har inhämtats. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 3 december 2013

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, telefon +46 70 569 5477 Ulf Gladh, Vice President Electronics, Lagercrantz Group AB, telefon +46 70 673 0727

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-12-03 kl 12:00 LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET   Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett drygt 30-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.   Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 1000 anställda och omsätter ca 2 500 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2001.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/lagercrantz-group/r/forvarv-av-el-produkter-as,c9507059