Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Groups aktie flyttas upp till Mid Cap

10:00 / 19 December 2013 Lagercrantz Press release

NASDAQ OMX Stockholm har idag meddelat att de, efter sin årliga genomgång av indelningen för de noterade bolagen, per den 2 januari 2014 flyttar Lagercrantz Groups aktie från Small Cap upp till Mid Cap segmentet.

I segmentet Mid Cap ingår bolag med ett börsvärde mellan 150 miljoner Euro and 1 miljard Euro. För att kvalificera sig för Mid Cap gäller att börsvärdet skall ha varit inom intervallet under november månad under två på varandra följande år.

Stockholm den 19 december 2013

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, telefon +46 70 569 5477 Bengt Lejdström, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-12-19 kl. 10:00. LAGERCRANTZ I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett drygt 30-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 1000 anställda och omsätter ca 2 500 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2001.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/lagercrantz-group/r/lagercrantz-groups-aktie-flyttas-upp-till-mid-cap,c9514853