Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz slutför förvärvet av El-produkter i Norge

14:15 / 27 December 2013 Lagercrantz Press release

Som meddelats den 3 december 2013 har Lagercrantz Group träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i det norska bolaget El-produkter AS.

Efter godkännande av norska konkurrensmyndigheten (Konkurransetilsynet) har El-produkter idag tillträtts. El-produkter omsätter årligen ca 50 MNOK. Bolaget kommer att ingå i Lagercrantz division Electronics.

Lagercrantz Group har under perioden december 2012 till och med december 2013 förvärvat fyra bolag med en sammanlagd årlig omsättning om ca 240 MSEK med god lönsamhet:

· Elkapsling AB (division Mechatronics) · Frontwall (inkråmsförvärv till Sv. Stålinredning AB inom division Niche Products)   · Asept International AB (division Niche Products) · El-produkter AS (division Electronics)

Stockholm den 27 december 2013

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, telefon +46 70 569 5477 Ulf Gladh, Vice President Electronics, Lagercrantz Group AB, telefon +46 70 673 0727

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-12-27 kl. 14:15. LAGERCRANTZ I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett drygt 30-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 1000 anställda och omsätter ca 2 500 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2001.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/lagercrantz-group/r/lagercrantz-slutfor-forvarvet-av-el-produkter-i-norge,c9516379