Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Omstämpling av A-aktier

13:00 / 28 February 2013 Lagercrantz Press release

Under februari månad har Lagercrantz Group AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 1 344 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget. Efter omstämplingen uppgår antalet A-aktier till 1 091 966 medan antalet B-aktier uppgår till 22 081 343. Antal aktier och röster i Lagercrantz Group AB framgår av följande tabell:

Antal A-aktier Antal B-aktier Antal röster Antal aktier Före omstämpling 1 093 310 22 079 999 33 013 099 23 173 309 Efter omstämpling 1 091 966 22 081 343 33 001 003 23 173 309

Stockholm den 28 februari 2013

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Bengt Lejdström, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-02-28 kl 13:00. LAGERCRANTZ I KORTHET Lagercrantz är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernens bolag levererar alla specialiserade produkter och lösningar till andra företag (B2B) och flera av bolagen är marknadsledande i sin nisch. Lagercrantz är verksamt i åtta länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 950 anställda och omsätter ca 2 400 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2001.    Verksamheten är organiserad i fyra divisioner. Inom division Electronics erbjuds specialprodukter inom inbyggnadselektronik, industriell trådlös kommunikation, RFID och belysningsstyrning. Division Mechatronics erbjuder elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial, el- och elektromekaniska produkter samt kablage. Division Communications erbjuder produkter, system, tjänster och support inom nätverksaccess, digital bildöverföring/teknisk säkerhet, och mjukvara. Division Niche Products är koncernens nya division från och med april 2012. Här kommer ett antal intressanta marknadspositioner att byggas upp genom förvärv av i första hand lönsamma bolag med stark marknadsställning inom intressanta nischer och med ett stort inslag av egna produkter.

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/lagercrantz-group/r/omstampling-av-a-aktier,c9377416