Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Omstämpling av A-aktier

Under november månad har Lagercrantz Group AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 1 344 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i b...

08:00 / 28 Nov Lagercrantz Press release

Delårsrapport 2014/15 Q2

Andra kvartalet (1 juli - 30 september 2014)
Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 MSEK (577). Den organiska tillväxten mätt i ...

08:00 / 24 Oct Lagercrantz Press release

Förvärv av Precimeter

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i Precimeter Control AB.
Precimeter är ett nischat företag som utvecklar och säljer lösnin...

16:15 / 13 Oct Lagercrantz Press release

Omstämpling av A-aktier

Under september månad har Lagercrantz Group AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 1 344 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i ...

08:00 / 30 Sep Lagercrantz Press release

Förvärv av Load Indicator AB

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Load Indicator AB.
Load Indicator är ett nischat företag som i över ...

11:50 / 26 Aug Lagercrantz Press release

Delårsrapport 2014/15 Q1

1 april - 30 juni 2014
Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 677 MSEK (611).
Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppg...

08:00 / 18 Jul Lagercrantz Press release

Offentliggörande av årsredovisning 2013/14

Lagercrantz Group offentliggör i dag årsredovisning för räkenskapsåret 2013/14 via den egna webbplatsen www.lagercrantz.com
Stockholm den 2 j...

08:00 / 2 Jul Lagercrantz Press release

Bokslutskommuniké 2013/14

1 april 2013 - 31 mars 2014 (12 månader)
Nettoomsättningen för 2013/14 ökade med 9 procent till 2 546 MSEK (2 328), vilket innebar 3 proc...

12:15 / 8 May Lagercrantz Press release

Lagercrantz: Delårsrapport 2013/14 Q3

1 oktober - 31 december 2013 (tredje kvartalet)
· Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 663 MSEK (587),
vilket innebar 7 procent...

08:00 / 30 Jan Lagercrantz Press release