Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Förvärv av Precimeter

16:15 / 13 October 2014 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i Precimeter Control AB.

Precimeter är ett nischat företag som utvecklar och säljer lösningar baserade på laser- och induktionsteknik. Precimeters lösningar mäter nivåer och flöden av metaller och har kundbasen främst inom aluminiumgjuterier och dess leverantörer. Bolaget har sitt huvudkontor på Hönö utanför Göteborg, dotterbolag i Tyskland och USA samt säljkontor i Kina. Precimeter-koncernen har en sammanlagd årlig försäljning om cirka 30 MSEK med god lönsamhet.

"Precimeter är ett höglönsamt produktbolag med stark marknadsposition i sin nisch. Verksamheten har under flera år visat en stabil och fin utveckling och Precimeter blir därmed ett starkt tillskott i uppbyggnaden av det nya spännande området styr- och reglerteknik inom division Communications" kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Ivan Dejanovic, VD Precimeter: "Med Lagercrantz som ägare får vi en finansiellt stark och långsiktig ägare vilket innebär att vi med full kraft kan fortsätta utvecklingen och expansionen av företaget. Vi ser fram emot möjligheten att utveckla bolaget mot nya marknader och med nya produkter inom Lagercrantz-koncernen".

Precimeter kommer att ingå i Lagercrantz division Communications från och med oktober 2014. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 13 oktober 2014

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-10-13 kl 16:15.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
  Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett drygt 30-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.
  Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 1 000 anställda och omsätter ca 2 500 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/